Business Name

Kyoto Nanajo Patent Office

Co-Representative

Yosuke ITO | Patent Attorney
Koichiro MURAOKA | Patent Attorney

Address

Keihan Kyoto Bldg., 8F, 735-1 Higashi shiokoji-cho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8216 Japan

Contact

Telephone Number:+81-75-468-1090
E-mail :info@kyotonanajo-pat.com